damkinet

, , #

24 2014

, , #

     ,   ,    #
, , : 1,5 . - , 0,5 - , 0,5 . - , 0,5 . - , 0,5 . - , 10...
, , # !